Promocja! Miska WC o/poziomy Debba Roca + zbiornik Debba Roca (A342997000+A341990000)

Miska WC o/poziomy Debba Roca + zbiornik Debba Roca (A342997000+A341990000)

A342997000+A341990000

Nowy

Roca
 • miska WC o/poziomy
 • zbiornik WC 3/4,5L

 

Więcej szczegółów

Dostępny
635 zł

-5%

604 zł

z VAT
Koszt wysyłki: 79 zł

 

Miska WC:

 • wymiary: długość: 355x655x760mm
 • kształt: kwadratowa
 • kolor: biały
 • rodzaj odpływu: poziomy
 • sposób montażu: do posadzki
 • system spłukiwania: spłukiwanie dolne
 • zestaw montażowy: w komplecie

 

Zbiornik WC:

 • wymiary: 340x160x360mm
 • pozycja dopływu wody: po lewej stronie
 • pojemność: 3/4,5L
 • kolor: biały

 

 

Zdjęcia mają charakter poglądowy
Rodzaj ceramikiKompakt WC
Kolor ceramikibiały
Materiał.ceramika

1. Zakres zastosowania. Poniższe warunki gwarancji dotyczą wszystkich produktów sprzedawanych pod marką ROCA. Warunki Gwarancji obowiązują dla wyrobów zakupionych i zamontowanych na terytorium Polski.
2. Deklaracja gwarancji jakości. Roca Polska Sp. z o. o. gwarantuje na warunkach opisanych poniżej, że nasze produkty zostały skonstruowane i wyprodukowane bez żadnych wad oraz, że przy prawidłowym użytkowaniu zgodnym z załączonymi instrukcjami będą funkcjonowały niezawodnie.
3. Zasady gwarancji.
3.1. Świadczenia z tytułu gwarancji.
3.1.1. Gwarancja obejmuje wszelkie wady fabryczne lub niesprawne działanie w okresie gwarancyjnym wynikłe z winy producenta i zapewnia dokonanie bezpłatnej naprawy lub wymiany części lub w przypadku niemożności naprawy wymianę całego urządzenia.
3.1.2. Reklamacje należy zgłaszać w miejscu zakupu lub bezpośrednio do autoryzowanego Serwisu Roca Polska. Aktualny wykaz Serwisantów można uzyskać w punkcie sprzedaży. Wymagane jest przedłożenie dowodu zakupu. Jest to warunkiem przyjęcia reklamacji. Koszty weryfikacji nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego obciążają klienta.
3.1.3. Podczas usuwania usterek Roca Polska zastrzega sobie prawo do decyzji czy części produktu będą naprawione czy wymienione na nowe, przy czym części wymienione stają się własnością Roca Polska.
3.1.4. Zewnętrzne powierzchnie wyrobu winny być przez Kupującego sprawdzone w miejscu dokonywania zakupu również, jeśli są oryginalnie zapakowane. Późniejsze reklamacje uszkodzeń zewnętrznych powierzchni zgłoszone po odebraniu lub zamontowaniu towaru nie będą uznawane.
3.1.5. Roszczenia z tytułu gwarancji nie będą uwzględniane w przypadku:
- uszkodzeń mechanicznych np. uderzenia, obicia, zarysowania,
- uszkodzeń powstałych podczas wybijania otworów na baterie,
- użytkowania niezgodnym z przeznaczeniem,
- nieprzestrzegania zasad obsługi, eksploatacji i konserwacji zawartych w instrukcjach,
- uszkodzeń wynikłych z zanieczyszczenia wody lub braku filtrów do zanieczyszczeń mechanicznych w instalacji wodnej,
- dokonywania napraw lub przeróbek przez osoby nieupoważnione przez firmę Roca Polska,
- zastosowania części nieoryginalnych,
- następstw naturalnego zużywania się elementów podczas normalnej eksploatacji,
- wad wynikłych z montażu niezgodnego z dołączoną instrukcją lub sztuką budowlaną.
- Gwarancja nie obejmuje przepalonych żarówek w wyrobach z zainstalowanym oświetleniem.
3.1.6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w trakcie eksploatacji takich jak bieżące konserwacje, odkamienianie, czyszczenie, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
3.1.7. Produkt powinien być zamontowany w taki sposób, aby był możliwy jego demontaż bez konieczności uszkodzenia elementów wyposażenia łazienki. W przeciwnym przypadku Roca Polska nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z naprawą/wymianą produktu.
3.1.8. Firma Roca Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wobec osób lub mienia, które mogą być spowodowane przez którąś z przyczyn opisaną w punkcie 3.1.5
3.1.9. Produkt powinien być zamontowany w taki sposób, aby był możliwy jego demontaż bez konieczności uszkodzenia elementów wyposażenia łazieki. W przeciwnym przypadku Roca Polska nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z naprawą/wymianą produktu.
3.1.10 Przed rozpoczęciem instalacji produktu należy zweryfikować go pod kątem kompletności i widocznych uszkodzeń. Roca Polska nie ponosi odpowiedzialności
za szkody powstałe w wyniku zamontowania produktu z widoczną wadą.
3.2. Okresy gwarancyjne. Okres gwarancyjny liczony od daty zakupu dla poszczególnych wyrobów wynosi:
3.2.1 Ceramika sanitarna
- 5 lat na ceramikę,
- 2 lata na powierzchnię Maxi Clean,
- 2 lata na mechanizm spłukujący, deskę, pokrywę i pozostałe akcesoria.
3.2.2. Armatura
- 10 lat na szczelność zaworów ceramicznych,
- 5 lat na korpus i jakość powierzchni chromowanych i Niqueldur,
- 2 lata na jakość powierzchni malowanych i złoconych,
- 2 lata na pozostałe typy baterii w tym baterie z zaworami klasycznymi, termostatyczne, elektroniczne, samozamykające zawory spłukujące,
- 2 lata na akcesoria typu wężyki przyłączeniowe, głowice i słuchawki prysznicowe, drążki i uchwyty prysznicowe, przełączniki, perlatory itp.
3.2.3. Wanny i brodziki akrylowe : 7 lat na powierzchnię akrylową, 2 lata cały produkt.
3.2.4. Wanny żeliwne - 7 lat, wanny stalowe, obudowy do wanien stalowych i żeliwnych, akcesoria do wanien: - 5 lat.
3.2.5. Kolumny do hydromasażu: - 2 lata.
3.2.6. Kabiny natryskowe: - 5 lat (za wyjątkiem: uszczelki oraz rolki 2 lata).
3.2.7. Zlewozmywaki: - 2 lata.
3.2.8. Deski sedesowo-bidetowe: - 2 lata.
3.2.9. Meble i dodatki łazienkowe:
- serie GAP i DAMA-N: 3 lata na meble oraz dożywotnia na okucia,
- pozostałe meble: 2 lata,
- dodatki łazienkowe: 2 lata.
3.2.10. Stelaże podtynkowe:
- 10 lat na ramę stelaża,
- 5 lat na zbiornik, zawór napełniający i mechanizm spustowy,
- 2 lata na pozostałe elementy.
3.2.11 Produkty konglomeratowe Stonex i Surfex (Terran, Aeron) - 5 lat
3.2.12 Wanny z hydromasażem
- powierzchnia akrylu - 7 lat
- pozostałe elementy - 2 lata
4. Zalecenia dotyczące montażu, konserwacji i eksploatacji. Szczegółowe zasady montażu, konserwacji i eksploatacji zawierają instrukcje dołączane do wyrobu. Nieprzestrzeganie tych zasad oraz zaleceń zamieszczonych poniżej spowoduje nie uznanie roszczeń gwarancyjnych w tym zakresie.
4.1. Wyroby ceramiczne:
- do czyszczenia nie stosować żadnych ostrych przedmiotów ani materiałów ściernych powodujących zarysowania lub uszkodzenie szkliwa,
- do zbiornika kompaktu nie wkładać środków chemicznych typu kostki rozpuszczalne gdyż mogą one uszkodzić elementy mechanizmu spłukującego,
- płaszczyzny ścian i posadzki muszą posiadać odpowiednią nośność aby wytrzymać obciążenia powstałe podczas montażu i użytkowania ceramiki. W przeciwnym wypadku należy zastosować stelaże nośne zgodnie z instrukcją ich producenta.
- jeżeli produkty posiadające syfon ceramiczny narażone są na działanie niskich temperatur, należy do wody w syfonie dodać środek przeciwdziałający zamarzaniu,
- w przypadku ceramiki kolorowej może wystąpić subiektywne wrażenie różnic w odcieniach wynikające ze sposobu oświetlenia oraz różnorodności kształtów.
4.2. Wyroby ceramiczne z powłoką Maxi Clean:
- do czyszczenia nie stosować środków aktywnych powierzchniowo oraz ściernych,
- zalecane regularne czyszczenie powierzchni miękką ściereczką i ciepłą wodą,
a w przypadku większych zabrudzeń użycie delikatnego środka czyszczącego.
4.3. Meble:
- montaż wyrobu należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi opisanymi w instrukcji montażu mebla
- mebel należy wypoziomować
- wyrób nie może być montowany w saunie
- mebel nie może być poddany bezpośredniemu i długotrwałemu działaniu wilgoci
- do czyszczenia powierzchni używać lekko zwilżonej miękkiej tkaniny. Wyczyszczoną powierzchnię należy przetrzeć suchą szmatką. Nie wolno używać agresywnych lub ścierających środków zawierających kwasy, rozpuszczalniki, chlor, alkohol itp.
4.4. Armatura:
- przed montażem baterii należy dokładnie przepłukać rury instalacyjne,
- instalacja wodna powinna zawierać filtry do zanieczyszczeń mechanicznych,
- armatura nie może być montowana w pomieszczeniach, gdzie temperatura otoczenia spada poniżej 0 oC,
- do czyszczenia powierzchni zewnętrznych używać wody z mydłem a następnie osuszyć powierzchnie za pomocą miękkiej ściereczki. Nie wolno używać agresywnych lub ścierających środków zawierających kwasy, rozpuszczalniki, chlor, alkohol itp.
- okresowo należy przeprowadzać odkamienianie filtrów, perlatorów, przełączników poprzez zanurzenie tych elementów w preparacie do tego przeznaczonym, stosując się do zaleceń jego producenta.
4.5. Wanny i brodziki stalowe, wanny żeliwne:
- podczas transportu nie wolno przesuwać wanny lub brodzika po podłożu,
- podczas montażu i prac wykończeniowych należy zabezpieczyć całą powierzchnie emaliowaną przed ewentualnym zabrudzeniem lub uszkodzeniem,
- wannę należy montować tylko na oryginalnych nóżkach lub w specjalnej obudowie styropianowej dostosowanej do danego typu wanny,
- wannę lub brodzik należy zabudowywać w taki sposób, aby był możliwy ich demontaż bez konieczności zniszczenia obudowy lub innych elementów wyposażenia łazienki. W przeciwnym przypadku firma Roca Polska nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z ich wymianą,
- powierzchnie emaliowane myć wodą z dodatkiem delikatnych środków czyszczących nie powodujących zarysowania powierzchni (mleczka, płyny, żele) używając miękkiej gąbki lub ściereczki,
- dno antypoślizgowe wymaga szczególnej pielęgnacji i dbałości aby nie dopuścić do trwałych zabarwień powierzchni antypoślizgowej.
4.6. Wyroby akrylowe: wanny, wanny z hydromasażem, brodziki, obudowy, kolumny do hydromasażu, deski sedesowo-bidetowe:
- podczas montażu i prac wykończeniowych należy zabezpieczyć całą powierzchnię akrylowa przed ewentualnym zabrudzeniem lub uszkodzeniem,
- jeśli podczas prac montażowych używany jest palnik nie wolno kierować jego płomienia w pobliże akrylu,
- należy unikać kontaktu akrylu z wszelkiego rodzaju lakierami, zmywaczami do paznokci, rozpuszczalnikami, zapalonymi papierosami itp.
- nie należy umieszczać silnych źródeł ciepła lub światła blisko akrylu,
- do mycia nie używać żadnych środków ani myjek o własnościach ściernych. Używać jedynie wody z mydłem.
- ewentualne zarysowania powierzchni akrylu można usunąć za pomocą ogólnodostępnych środków przeznaczonych do napraw powierzchni akrylowych zgodnie z zaleceniami producenta,
- aby zapobiec osadzaniu się kamienia, napełnianie wanny rozpoczynać od zimnej lub letniej wody.
- W przypadku wanny z hydromasażem warunkiem ważności gwarancji jest jej montaż przez instalatora z aktualnymi uprawnieniami elektrycznymi, Adnotacja na temat montażu powinna zostać umieszczona w stosownym miejscu na Karcie Gwarancyjnej.
4.7 Produkty Graphyd (Solid Surface, Culture Marble i Polyconcrete):
- podczas montażu i prac wykończeniowych należy zabezpieczyć całą powierzchnię przed ewentualnym zabrudzeniem lub uszkodzeniem,
- jeśli podczas prac montażowych używany jest palnik nie wolno kierować jego płomienia w pobliże produktu,
- należy unikać kontaktu powierzchni z wszelkiego rodzaju lakierami, zmywaczami do paznokci, rozpuszczalnikami, zapalonymi papierosami itp.
- nie należy umieszczać silnych źródeł ciepła lub światła blisko produktów,
- do mycia nie używać żadnych środków ani myjek o własnościach ściernych. Używać jedynie wody z mydłem.
- ewentualne zarysowania powierzchni można usunąć za pomocą ogólnodostępnych środków przeznaczonych do napraw powierzchni zgodnie z zaleceniami producenta. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów. Producent zastrzega sobie prawo do zmian w produktach jak i cenach. Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w druku. Rekomendowane ceny detaliczne (bez VAT). Ceny w poszczególnych sklepach mogą odbiegać od powyższych cen sugerowanych zależnie od oferowanego przez Sprzedawcę rodzaju i poziomu obsługi przed- i po-sprzedażnej.

ZADZWOŃ DO NAS
Infolinia: 515-465-568

Aktualne promocje

Promocje dostępne po dodaniu produktów do koszyka:

 •   Darmowa wysyłka Excellent
 • -5% Dodatkowe 5% rabatu na Rea
 • -5% Dodatkowe 5% rabatu na zamówione produkty New Trendy
 • -6% Dodatkowe 6% rabatu Besco
 • -5% Dodatkowy rabat 5% na produkty Oristo
akceptuję

Serwis używa ciasteczek (pliki cookies) umożliwiających właściwe jego działanie. Dowiedz się więcej