Lista produktów producenta: Rea

1. Gwarancja dotyczy wad fabrycznych i wad materiału zakupionego artykułu i wynosi 24 miesiące.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu wyrobu. Podstawą gwarancji jest dostarczenie przez zgłaszającego paragonu lub faktury, jako dowodu zakupu konkretnego towaru. Karta gwarancyjna musi zostać potwierdzona przez sprzedawcę w dniu zakupu /podpis, pieczęć sklepu z datą sprzedaży/, w przeciwnym przypadku jest ona nieważna.
3. Gwarancja nie obejmuje:
a. wyrobów zakupionych jako używane /np. z ekspozycji/;
b. uszkodzeń mechanicznych i termicznych wyrobów /otarcia, wygięcia, pęknięcia, zarysowania itp./ powstałych na skutek niewłaściwego obchodzenia się z produktem oraz niewłaściwego użytkowania;
c. części ulegających zużyciu podczas normalnego użytkowania /rolki, uszczelki, perlatory/;
d. czynności związanych niewłaściwą z konserwacją, czyszczeniem i regulacją produktu opisanych w instrukcji obsługi;
e. wad i uszkodzeń spowodowanych: - montażem niezgodnym z instrukcją montażu i użytkowania załączoną przez producenta wyrobu, - dokonywaniem samodzielnych napraw i przeróbek, - wytrącaniem się osadów z użytkowanej wody i powstających wskutek tego uszkodzeń /zaleca się stosowanie odpowiednich filtrów/, - nieodpowiednią pielęgnacją wyrobów np. stosowaniem do czyszczenia niewłaściwych środków chemicznych, - niewłaściwą eksploatacją wyrobu tj. niezgodną z instrukcją użytkowania oraz przeznaczeniem produktu.
4. W przypadku stwierdzenia wady należy zaprzestać użytkowania wyrobu w celu uniknięcia powstania większych szkód.
5. Towar będący przedmiotem reklamacji należy zachować do dyspozycji firmy P.H. Podlasiak A. Cylwik. Nie udostępnienie towaru będącego przedmiotem reklamacji upoważnia firmę P.H. Podlasiak A. Cylwik do odmowy uznania reklamacji.
6. W każdym przypadku wyrób udostępniony do naprawy musi być czysty i zgodny z podstawowymi wymaganiami higienicznymi.
7. W przypadku zasadnego zgłoszenia reklamacji firma Podlasiak zobowiązuje się do:
a. ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej poprawnego zgłoszenia;
b. dokonania naprawy w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 roboczych dni od daty uznania zgłoszenia reklamacyjnego przez serwis firmy P.H. Podlasiak A. Cylwik w uzgodnionym z użytkownikiem terminie /w przypadku konieczności sprowadzenia lub wyprodukowania części termin ten może ulec wydłużeniu/;
c. wymiany towaru na wolny od wad, jeżeli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów.
8. Firma P.H. Podlasiak A. Cylwik w żadnym przypadku nie ponosi kosztów demontażu lub uszkodzenia elementów utrudniających dostęp do wyrobu /np. glazury, czy innych materiałów zastosowanych do obudowy wyrobu/. Montaż utrudniający dostęp do produktu jest niezgodny z instrukcją montażu.
9. Ingerencja lub dokonanie zmian konstrukcyjnych wyrobu przez osoby nieupoważnione przez firmę P.H. Podlasiak A. Cylwik powodują wygaśnięcie gwarancji.
10. Gwarancja nie obejmuje przypadków, gdy w umowie zakupu lub innej umowie związanej z wyrobem sprzedawca zobowiązał się wobec nabywcy do świadczeń wykraczających poza ustalenia niniejszych warunków oraz regulację przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie.
11. Reklamacje wyrobów marki Rea należy zgłaszać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio u sprzedawcy towaru.
12. Roszczenia gwarancyjne można zgłaszać tylko za okazaniem dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury zakupu.
13. W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej producent nie wystawia duplikatu.
14. Jeśli do ustalenia zasadności gwarancji potrzebna jest wizyta Serwisu termin naprawy liczy się od daty dokonania oględzin. Termin dokonania oględzin nie może być dłuższy niż 14 roboczych dni od daty otrzymania przez firmę P.H. Podlasiak A. Cylwik pisemnego zgłoszenia.
15. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Serwisu, firma P.H. Podlasiak A. Cylwik zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów.
W przypadku sprzedaży konsumenckiej niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową w odrębnych przepisach.

1. Gwarancja dotyczy wad fabrycznych i wad materiału zakupionego artykułu i wynosi 24 miesiące.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu wyrobu. Podstawą gwarancji jest dostarczenie przez zgłaszającego paragonu lub faktury, jako dowodu zakupu konkretnego towaru. Karta gwarancyjna musi zostać potwierdzona przez sprzedawcę w dniu zakupu /podpis, pieczęć sklepu z datą sprzedaży/, w przeciwnym przypadku jest ona nieważna.
3. Gwarancja nie obejmuje:
a. wyrobów zakupionych jako używane /np. z ekspozycji/;
b. uszkodzeń mechanicznych i termicznych wyrobów /otarcia, wygięcia, pęknięcia, zarysowania itp./ powstałych na skutek niewłaściwego obchodzenia się z produktem oraz niewłaściwego użytkowania;
c. części ulegających zużyciu podczas normalnego użytkowania /rolki, uszczelki, perlatory/;
d. czynności związanych niewłaściwą z konserwacją, czyszczeniem i regulacją produktu opisanych w instrukcji obsługi;
e. wad i uszkodzeń spowodowanych: - montażem niezgodnym z instrukcją montażu i użytkowania załączoną przez producenta wyrobu, - dokonywaniem samodzielnych napraw i przeróbek, - wytrącaniem się osadów z użytkowanej wody i powstających wskutek tego uszkodzeń /zaleca się stosowanie odpowiednich filtrów/, - nieodpowiednią pielęgnacją wyrobów np. stosowaniem do czyszczenia niewłaściwych środków chemicznych, - niewłaściwą eksploatacją wyrobu tj. niezgodną z instrukcją użytkowania oraz przeznaczeniem produktu.
4. W przypadku stwierdzenia wady należy zaprzestać użytkowania wyrobu w celu uniknięcia powstania większych szkód.
5. Towar będący przedmiotem reklamacji należy zachować do dyspozycji firmy P.H. Podlasiak A. Cylwik. Nie udostępnienie towaru będącego przedmiotem reklamacji upoważnia firmę P.H. Podlasiak A. Cylwik do odmowy uznania reklamacji.
6. W każdym przypadku wyrób udostępniony do naprawy musi być czysty i zgodny z podstawowymi wymaganiami higienicznymi.
7. W przypadku zasadnego zgłoszenia reklamacji firma Podlasiak zobowiązuje się do:
a. ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej poprawnego zgłoszenia;
b. dokonania naprawy w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 roboczych dni od daty uznania zgłoszenia reklamacyjnego przez serwis firmy P.H. Podlasiak A. Cylwik w uzgodnionym z użytkownikiem terminie /w przypadku konieczności sprowadzenia lub wyprodukowania części termin ten może ulec wydłużeniu/;
c. wymiany towaru na wolny od wad, jeżeli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów.
8. Firma P.H. Podlasiak A. Cylwik w żadnym przypadku nie ponosi kosztów demontażu lub uszkodzenia elementów utrudniających dostęp do wyrobu /np. glazury, czy innych materiałów zastosowanych do obudowy wyrobu/. Montaż utrudniający dostęp do produktu jest niezgodny z instrukcją montażu.
9. Ingerencja lub dokonanie zmian konstrukcyjnych wyrobu przez osoby nieupoważnione przez firmę P.H. Podlasiak A. Cylwik powodują wygaśnięcie gwarancji.
10. Gwarancja nie obejmuje przypadków, gdy w umowie zakupu lub innej umowie związanej z wyrobem sprzedawca zobowiązał się wobec nabywcy do świadczeń wykraczających poza ustalenia niniejszych warunków oraz regulację przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie.
11. Reklamacje wyrobów marki Rea należy zgłaszać pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej bezpośrednio u sprzedawcy towaru.
12. Roszczenia gwarancyjne można zgłaszać tylko za okazaniem dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury zakupu.
13. W przypadku zgubienia karty gwarancyjnej producent nie wystawia duplikatu.
14. Jeśli do ustalenia zasadności gwarancji potrzebna jest wizyta Serwisu termin naprawy liczy się od daty dokonania oględzin. Termin dokonania oględzin nie może być dłuższy niż 14 roboczych dni od daty otrzymania przez firmę P.H. Podlasiak A. Cylwik pisemnego zgłoszenia.
15. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Serwisu, firma P.H. Podlasiak A. Cylwik zastrzega sobie prawo dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów.
W przypadku sprzedaży konsumenckiej niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową w odrębnych przepisach.

Więcej
1 - 25 z 1636
 • REA-P4113

  kolor: czarny mat

  1 039 zł
  • Typ baterii: prysznicowa
  • Rodzaj baterii: zestaw natryskowy z deszczownicą
  • Montaż baterii: standardowa
  • Kolor baterii: czarny mat
  • Dostępność: Dostępny
  • REA-P4112

   kolor: czarny

   1 119 zł
   • Typ baterii: prysznicowa
   • Rodzaj baterii: zestaw natryskowy z deszczownicą
   • Montaż baterii: podtynkowa
   • Kolor baterii: czarny mat
   • Dostępność: Dostępny
   • REA-P4125

    kolor: złoty

    1 099 zł
    • Typ baterii: prysznicowa
    • Rodzaj baterii: zestaw natryskowy z deszczownicą
    • Montaż baterii: podtynkowa
    • Kolor baterii: złoty połysk
    • Dostępność: Dostępny
    • REA-P7842

     zestaw prysznicowo- wannowy (z wylewką) w zestawie: bateria, deszczownica, ramię do deszczownicy, wylewka, wąż 1500 mm, słuchawka, uchwyt na słuchawkę, maskownice kolor: złoty materiał: mosiądz/ABS montaż: ścienny/natynkowy

     749 zł
     • Typ baterii: prysznicowa
     • Rodzaj baterii: zestaw natryskowy z deszczownicą
     • Montaż baterii: standardowa
     • Kolor baterii: złoty połysk
     • Dostępność: Dostępny
     • REA-P7843

      zestaw prysznicowo- wannowy (z wylewką) w zestawie: bateria, deszczownica, ramię do deszczownicy, wylewka, wąż 1500 mm, słuchawka, uchwyt na słuchawkę, maskownice kolor: chrom materiał: mosiądz/ABS montaż: ścienny/natynkowy

      619 zł
      • Typ baterii: prysznicowa
      • Rodzaj baterii: zestaw natryskowy z deszczownicą
      • Montaż baterii: standardowa
      • Kolor baterii: chrom
      • Dostępność: Dostępny
      • REA-P9531

       zestaw prysznicowo- wannowy (z wylewką) w zestawie: bateria, deszczownica, ramię do deszczownicy, wylewka, wąż 1500 mm, słuchawka, uchwyt na słuchawkę, maskownice kolor: złoty materiał: mosiądz/ABS montaż: ścienny/natynkowy

       739 zł
       • Typ baterii: prysznicowa
       • Rodzaj baterii: zestaw natryskowy z deszczownicą
       • Montaż baterii: standardowa
       • Kolor baterii: złoty połysk
       • Dostępność: Dostępny
       • REA-P9530

        zestaw prysznicowo- wannowy (z wylewką) w zestawie: bateria, deszczownica, ramię do deszczownicy, wylewka, wąż 1500 mm, słuchawka, uchwyt na słuchawkę, maskownice kolor: złoty materiał: mosiądz/ABS montaż: ścienny/natynkowy

        619 zł
        • Typ baterii: prysznicowa
        • Rodzaj baterii: zestaw natryskowy z deszczownicą
        • Montaż baterii: standardowa
        • Kolor baterii: złoty połysk
        • Dostępność: Dostępny
        • Oczekiwanie na dostawę
         REA-P9534

         zestaw prysznicowo- wannowy (z wylewką) w zestawie: bateria, deszczownica, ramię do deszczownicy, wylewka, wąż 1500 mm, słuchawka, uchwyt na słuchawkę, maskownice kolor: tytan (szary) materiał: mosiądz/ABS montaż: ścienny/natynkowy

         799 zł
         • Typ baterii: prysznicowa
         • Rodzaj baterii: zestaw natryskowy z deszczownicą
         • Montaż baterii: standardowa
         • Kolor baterii: szary
         • Dostępność: Produkt niedostepny
         • Oczekiwanie na dostawę
          REA-P9533

          zestaw prysznicowo- wannowy (z wylewką) w zestawie: bateria, deszczownica, ramię do deszczownicy, wylewka, wąż 1500 mm, słuchawka, uchwyt na słuchawkę, maskownice kolor: czarny mat materiał: mosiądz/ABS montaż: ścienny/natynkowy

          629 zł
          • Typ baterii: prysznicowa
          • Rodzaj baterii: zestaw natryskowy z deszczownicą
          • Montaż baterii: standardowa
          • Kolor baterii: czarny mat
          • Dostępność: Produkt niedostepny
          • REA-P9532

           zestaw prysznicowo- wannowy (z wylewką) w zestawie: bateria, deszczownica, ramię do deszczownicy, wylewka, wąż 1500 mm, słuchawka, uchwyt na słuchawkę, maskownice kolor: czarny mat materiał: mosiądz/ABS montaż: ścienny/natynkowy

           529 zł
           • Typ baterii: prysznicowa
           • Rodzaj baterii: zestaw natryskowy z deszczownicą
           • Montaż baterii: standardowa
           • Kolor baterii: czarny mat
           • Dostępność: Dostępny
           • Oczekiwanie na dostawę
            REA-P9962

            zestaw prysznicowy kolor: złoto szczotkowane/czarny materiał: mosiądz/ABS montaż: ścienny/natynkowy

            779 zł
            • Typ baterii: prysznicowa
            • Rodzaj baterii: zestaw natryskowy z deszczownicą
            • Montaż baterii: standardowa
            • Kolor baterii: złoty szczotkowany
            • Dostępność: Produkt niedostepny
            • Oczekiwanie na dostawę
             REA-P9998

             zestaw prysznicowy kolor: czarny mat materiał: mosiądz/ABS, warstwa wierzchnia - galwanotechnika montaż: ścienny/natynkowy

             599 zł
             • Typ baterii: prysznicowa
             • Rodzaj baterii: zestaw natryskowy z deszczownicą
             • Montaż baterii: standardowa
             • Kolor baterii: czarny mat
             • Dostępność: Produkt niedostepny
             • REA-P2413

              zestaw prysznicowy w zestawie: bateria, deszczownica, ramię do deszczownicy, wylewka, wąż 1500 mm, słuchawka, uchwyt na słuchawkę, maskownice kolor: złoty materiał: mosiądz / ABS montaż: ścienny/natynkowy

              1 059 zł
              • Typ baterii: prysznicowa
              • Rodzaj baterii: zestaw natryskowy z deszczownicą
              • Montaż baterii: standardowa
              • Kolor baterii: złoty połysk
              • Dostępność: Dostępny
              • REA-P2414

               zestaw prysznicowy w zestawie: bateria, deszczownica, ramię do deszczownicy, wylewka, wąż 1500 mm, słuchawka, uchwyt na słuchawkę, maskownice kolor: złoto szczotkowane materiał: mosiądz / ABS montaż: ścienny/natynkowy

               1 199 zł
               • Typ baterii: prysznicowa
               • Rodzaj baterii: zestaw natryskowy z deszczownicą
               • Montaż baterii: standardowa
               • Kolor baterii: złoty szczotkowany
               • Dostępność: Dostępny
               • REA-P2416

                zestaw prysznicowy w zestawie: bateria, deszczownica, ramię do deszczownicy, wylewka, wąż 1500 mm, słuchawka, uchwyt na słuchawkę, maskownice kolor: czarny mat materiał: mosiądz / ABS montaż: ścienny/natynkowy

                999 zł
                • Typ baterii: prysznicowa
                • Rodzaj baterii: zestaw natryskowy z deszczownicą
                • Montaż baterii: standardowa
                • Kolor baterii: czarny mat
                • Dostępność: Dostępny
                • REA-P2415

                 zestaw prysznicowy w zestawie: bateria, deszczownica, ramię do deszczownicy, wylewka, wąż 1500 mm, słuchawka, uchwyt na słuchawkę, maskownice kolor: chrom materiał: mosiądz / ABS montaż: ścienny/natynkowy

                 899 zł
                 • Typ baterii: prysznicowa
                 • Rodzaj baterii: zestaw natryskowy z deszczownicą
                 • Montaż baterii: standardowa
                 • Kolor baterii: chrom
                 • Dostępność: Dostępny
                 • REA-P4100

                  kolor: czarny

                  899 zł
                  • Typ baterii: prysznicowa
                  • Rodzaj baterii: zestaw natryskowy z deszczownicą
                  • Montaż baterii: podtynkowa
                  • Kolor baterii: czarny mat
                  • Dostępność: Dostępny
                  • Wysyłka w 24h
                   REA-P0800

                   kolor: chrom podtynkowy

                   435 zł
                   • Typ baterii: prysznicowa
                   • Rodzaj baterii: zestaw natryskowy bez deszczownicy
                   • Montaż baterii: podtynkowa
                   • Kolor baterii: chrom
                   • Dostępność: Dostępny
                   • Wyprzedaż: Tak
                   • REA-P9528

                    zestaw prysznicowy zestaw zawiera: bateria, deszczownica, ramię do deszczownicy, wylewka, wąż 1500 mm, słuchawka, uchwyt na słuchawkę, maskownice kolor: złoty materiał wykonania: mosiądz / ABS

                    639 zł
                    • Typ baterii: prysznicowa
                    • Rodzaj baterii: zestaw natryskowy z deszczownicą
                    • Montaż baterii: standardowa
                    • Kolor baterii: złoty połysk
                    • Dostępność: Dostępny
                    • REA-P9529

                     zestaw prysznicowy zestaw zawiera: bateria, deszczownica, ramię do deszczownicy, wąż 1500 mm, słuchawka, uchwyt na słuchawkę, maskownice kolor: biały/złoty materiał wykonania: mosiądz / ABS

                     699 zł
                     • Typ baterii: prysznicowa
                     • Rodzaj baterii: zestaw natryskowy z deszczownicą
                     • Montaż baterii: standardowa
                     • Kolor baterii: złoty połysk
                     • Dostępność: Dostępny
                     • REA-P9527

                      zestaw prysznicowo - wannowy zestaw zawiera: bateria, deszczownica, ramię do deszczownicy, wylewka, wąż 1500 mm, słuchawka, uchwyt na słuchawkę, maskownice kolor: biały/chrom materiał wykonania: mosiądz / ABS

                      579 zł
                      • Typ baterii: prysznicowa
                      • Rodzaj baterii: zestaw natryskowy z deszczownicą
                      • Montaż baterii: standardowa
                      • Kolor baterii: biały/chrom
                      • Dostępność: Dostępny
                      • REA-P7840

                       zestaw prysznicowo - wannowy zestaw zawiera: bateria, deszczownica, ramię do deszczownicy, wylewka, wąż 1500 mm, słuchawka, uchwyt na słuchawkę, maskownice kolor: złoty materiał wykonania: mosiądz / ABS

                       619 zł
                       • Typ baterii: prysznicowa
                       • Rodzaj baterii: zestaw natryskowy z deszczownicą
                       • Montaż baterii: standardowa
                       • Kolor baterii: złoty połysk
                       • Dostępność: Dostępny
                       • REA-P7841

                        zestaw prysznicowo - wannowy zestaw zawiera: bateria, deszczownica, ramię do deszczownicy, wylewka, wąż 1500 mm, słuchawka, uchwyt na słuchawkę, maskownice kolor: złoto szczotkowane materiał wykonania: mosiądz / ABS

                        669 zł
                        • Typ baterii: prysznicowa
                        • Rodzaj baterii: zestaw natryskowy z deszczownicą
                        • Montaż baterii: standardowa
                        • Kolor baterii: złoty szczotkowany
                        • Dostępność: Dostępny
                        • REA-P2389

                         zestaw prysznicowo - wannowy zestaw zawiera: bateria, deszczownica, ramię do deszczownicy, wylewka, wąż 1500 mm, słuchawka, uchwyt na słuchawkę, maskownice kolor: czarny mat materiał wykonania: mosiądz / ABS

                         529 zł
                         • Typ baterii: prysznicowa
                         • Rodzaj baterii: zestaw natryskowy z deszczownicą
                         • Montaż baterii: standardowa
                         • Kolor baterii: czarny mat
                         • Dostępność: Dostępny
                         • Nowy
                          REA-P5004

                          zestaw prysznicowy kolor: złoty szczotkowany materiał: mosiądz, warstwa wierzchnia - PVD montaż: ścienny/natynkowy

                          839 zł
                          • Typ baterii: prysznicowa
                          • Rodzaj baterii: zestaw natryskowy z deszczownicą
                          • Montaż baterii: standardowa
                          • Kolor baterii: złoty szczotkowany
                          • Dostępność: Dostępny

                          Aktualne promocje

                          Promocje dostępne po dodaniu produktów do koszyka:

                          •   Darmowa wysyłka Rabalux od 300zł
                          • -10% Dodatkowe 10% rabatu na New Trendy
                          • -10% Dodatkowe 10% rabatu na Rea
                          • -10% Dodatkowe 10% rabatu na Sollux
                          • -5% Dodatkowe 5% rabatu na Kohlman
                          • -5% Dodatkowy rabat 5% na produkty Oristo

                          Serwis używa ciasteczek (pliki cookies) umożliwiających właściwe jego działanie. Dowiedz się więcej

                          akceptuję