Wyprzedaż! Bateria Betty natryskowa (BJ906)

Bateria Betty natryskowa (BJ906)

BJ906

Nowy

Sea Horse
  • rodzaj: natryskowa
  • w komplecie: punktowy zestaw natryskowy

Więcej szczegółów

dostępny
318 zł (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 159 zł)

-50%

159 zł

z VAT
Koszt wysyłki: 35 zł

  • rodzaj: natryskowa
  • w komplecie: punktowy zestaw natryskowy
Zdjęcia mają charakter poglądowy

Gwarant bezpłatnie usunie ewentualną niesprawność urządzenia, pod warunkiem wykorzystywania go, zgodnie z przeznaczeniem oraz przedstawienia w autoryzowanym punkcie serwisowym lub punkcie sprzedaży, prawidłowo wypełnionej niniejszej karty gwarancyjnej wraz z kopią dowodu zakupu. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w czasie nie przekraczającym 14 dni roboczych, a usterka usunięta w możliwie najkrótszym terminie (w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy czas ten może ulec wydłużeniu). Gwarant zastrzega sobie prawo wyboru sposobu usunięcia usterki lub wady. Gwarant może uchylić się od dotrzymania terminu napraw, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności przedsiębiorstwa, spowodowane nieprzewidzianymi okolicznościami, np. strajkami, niepokojami społecznymi, klęskami żywiołowymi, ograniczeniami importowymi, itp. Klientowi przysługuje prawo do wymiany produktu na nowy, jeżeli: --- zakład serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe, --- w okresie gwarancji serwis dokonał trzech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli wymiana produktu na nowy jest niewykonalna, klientowi przysługuje prawo zwrotu zapłaconej kwoty. O klasyfikacji naprawy decyduje autoryzowany serwis. Wszelkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono, stają się własnością autoryzowanego punktu serwisowego.


1. Karta Gwarancyjna jest ważna, jeśli jest czytelnie i kompletnie wypełniona.


2. Powierzchnia wyrobu oraz jego kompletność winny zostać przez kupującego sprawdzone w trakcie dokonania zakupu. Mechaniczne uszkodzenia powierzchni zgłoszone po wyjściu ze sklepu, nie będą uznawane.


3. Zamontowanie produktu jest jednoznaczne z akceptacją warunków gwarancji.


4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego montażu, konserwacji, samodzielnych przeróbek, niewłaściwej eksploatacji produktu, jak również przez zanieczyszczenia wody lub przewodów sieci wodociągowej, osad kamienny, itp.


5. Usługami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją produktu.


6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych używaniem niewłaściwych preparatów do czyszczenia.


7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, w tym zarysowań powierzchni po czyszczeniu, np. ostrym zmywakiem, szczotką, itp.


8. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody pośrednie lub bezpośrednie spowodowane przez produkt.


9. Gwarant nie ponosi kosztów montażu lub ewentualnego demontażu produktu.


10. Gwarant nie ponosi kosztów uszkodzenia elementów utrudniających dostęp do produktu (np. glazury, czy innych materiałów zastosowanych do obudowania produktu). Montaż utrudniający dostęp do produktu jest niezgodny z instrukcją montażu.


11. Gwarant rezerwuje sobie prawo do zwrotu kosztów interwencji w przypadku nieuzasadnionego wezwania reklamacyjnego.


12. Niedopełnienie warunków zawartych w instrukcji montażu powoduje utratę prawa do napraw gwarancyjnych.


13. Gwarant nie wystawia duplikatu karty gwarancyjnej.


14. Gwarancja obowiązuje tylko na obszarze RP.


15. Podstawą do rozstrzygania ewentualnych sporów jest prawo obowiązujące na terytorium RP.

ZADZWOŃ DO NAS
Infolinia: 515-465-568

Aktualne promocje

Promocje dostępne po dodaniu produktów do koszyka:

  • -10% Dodatkowe 10% rabatu na Rea
  • -5% Dodatkowe 5% rabatu na Deante
  • -5% Dodatkowe 5% rabatu na Kohlman
  • -5% Dodatkowe 5% rabatu na zamówione produkty New Trendy
  • -5% Dodatkowy rabat 5% na produkty Oristo

Serwis używa ciasteczek (pliki cookies) umożliwiających właściwe jego działanie. Dowiedz się więcej

akceptuję